ترموکوپل ها به دو دسته سیمی و میله ای تقسیم می شوند که در ذیل به توضیحات مربوط به هر دسته اشاره شده است.

سیمی فلکسی بل

سیمی کپسول دار

سیمی رزوه دار

سیمی اکسپور

سیمی بایونت

سفارش خاص

هد دار میله ای همراه با فیتینگ

هد دار میله ای رزوه یک طرفه

هد دار میله ای رزوه دو طرفه

هد دار میله ای همراه با فلنج

هد دار میله ای فلکسی بل

هد دار میله ای سرامیکی

هد دار میله ای ال شکل

هد دار میله ای پلیتی

سفارش های خاص

مشخصات هد دار میله ای همراه با فیتینگ

قابل ساخت در تایپهای K,E,N,J,T

جنس غلاف استنلس استیل 304، 316، 310

هد در مدل های KNE, BUZ-H, KSE, KD, MA

قابل ساخت در حالت های تک Single ، دوبل Duble ، تریبل

قطر غلاف از 5 میلیمتر تا 22 میلیمتر قابل ساخت می باشد.

طول غلاف بنا به درخواست مصرف کننده قابل ساخت می باشد.

ضخامت لگهای سنسور 0/20 – 0/60 – 1 – 1/5 – 2mm – 3mm می باشد.

قابلیت استفاده از ترمینال سرامیکی و ترنسمیتر بنا به درخواست مصرف کننده را دارد.

بازه دمایی قابل استفاده با توجه به تایپ های سنسور از -60 تا +1200 درجه سانتیگرادمی باشد.

فیتینگ از جنس SS304 با رزوه های متفاوت و قطر داخلی متناسب با غلاف که برای آب بندی کردن سنسور در محل نصب استفاده می شود.

مشخصات هد دار میله ای رزوه یک طرفه

قابل ساخت در تایپ های T,N,E,J,K

جنس غلاف استنلس استیل 304، 316، 310

جنس هدها آلومینیوم و استیل و باکالیت می باشد.

قابل ساخت در حالت های تک Single ، دوبل Duble ، تریبل

قطر غلاف از 5 میلیمتر تا 22 میلیمتر قابل ساخت می باشد.

طول غلاف بنا به درخواست مصرف کننده قابل ساخت می باشد.

ضخامت لگهای سنسور 0/20- 0/60 – 1 – 1/5 – 2mm – 3mm می باشد.

قابلیت استفاده از ترمینال سرامیکی و ترنسمیتر بنا به درخواست مصرف کننده را دارد.

بازه دمایی قابل استفاده با توجه به تایپ های سنسور از 60- تا 1200+ درجه سانتیگرادمی باشد.

کانکشن “4/3- “2/1 -“1-…. که از جنس ss304 می باشد و برای اتصال سنسور به محل نصب استفاده می شود.

هد در مدل های H-KAA ورود به بخش قطعات , KNE ورود به بخش قطعات , BUZ-S ورود به بخش قطعات , BUZ-H ورود به بخش قطعات , BUZ-H ورود به بخش قطعات , BAKELIT ورود به بخش قطعات , KD ورود به بخش قطعات , MA ورود به بخش قطعات

مشخصات هد دار میله ای رزوه دو طرفه

قابل ساخت در تایپهای K, J, E, N, T

هد در مدل های KNE, BUZ-H, KSE, KD, MA 

جنس غلاف استنلس استیل 304، 316، 310

جنس هدها آلومینیوم و استیل و باکالیت می باشد.

قابل ساخت در حالت های تک Single ، دوبل Duble ، تریبل

قطر غلاف از 5 میلیمتر تا 22 میلیمتر قابل ساخت می باشد

طول غلاف بنا به درخواست مصرف کننده قابل ساخت می باشد.

ضخامت لگهای سنسور 0/20 – 0/60 – 1 – 1/5 – 2 mm – 3mm می باشد.

قابلیت استفاده از ترمینال سرامیکی و ترنسمیتر بنا به درخواست مصرف کننده را دارد.

بازه دمایی قابل استفاده با توجه به تایپ های سنسور از -60 تا +1200 درجه سانتیگرادمی باشد.

کانکشن “1/2 که از جنس ss304 می باشد و برای اتصال سنسور به محل نصب استفاده می شود.

مشخصات هد دار میله ای همراه با فلنج

قابل ساخت در تایپهای K, J, E, N, T

جنس غلاف استنلس استیل 304، 316، 310

جنس هدها آلومینیوم و استیل و باکالیت می باشد

قابل ساخت در حالت های تک Single ، دوبل Duble ، تریبل

قطر غلاف از 5 میلیمتر تا 22 میلیمتر قابل ساخت می باشد.

طول غلاف بنا به درخواست مصرف کننده قابل ساخت می باشد.

ضخامت لگهای سنسور 0/20 – 0/60 – 1 – 1/5 – 2mm – 3mm می باشد.

قابلیت استفاده از ترمینال سرامیکی و ترنسمیتر بنا به درخواست مصرف کننده را دارد.

بازه دمایی قابل استفاده با توجه به تایپ های سنسور از -60 تا +1200 درجه سانتیگرادمی باشد.

فلنچ از جنس استیل ss304 و ss316 و در سایزهاو استانداردهای مختلف قابل ساخت می باشد.

هد در مدل های KNE ورود به بخش قطعات , BUZ-H ورود به بخش قطعات , KSE ورود به بخش قطعات , KD ورود به بخش قطعات , MA ورود به بخش قطعات

مشخصات هد دار میله ای فلکسی بل

قابل ساخت در تایپهای K, J, E, N, T

جنس مواد معدنی داخل غلاف MGO می باشد.

جنس هدها آلومینیوم و استیل و باکالیت می باشد.

قطر غلاف از 1 میلیمتر تا 6 میلیمتر قابل ساخت می باشد.

قابل ساخت در حالت های تک Single ، دوبل Duble ، تریبل

طول غلاف بنا به درخواست مصرف کننده قابل ساخت می باشد.


امکان اضافه کردن اتصالاتی مانند فیتینگ، فلنچ و … روی غلاف وجود دارد.

جنس آلیاژ غلاف MiCbale از ss304, ss316, ss321, ss310, inc600و… می باشد.

قابلیت استفاده از ترمینال سرامیکی و ترنسمیتر بنا به درخواست مصرف کننده را دارد.

این غلاف خاصیت انعطاف پذیری و شکل گیری به صورت ساده را دارا می باشد، که به همین دلیل در محاوره به آن Flaxible گفته می شود

هد در مدل های KNE ورود به بخش قطعات , BUZ ورود به بخش قطعات , KSE ورود به بخش قطعات , KD ورود به بخش قطعات , MA ورود به بخش قطعات

مشخصات هد دار میله ای سرامیکی

قابل ساخت در تایپهای K, N, S, R, B

قابل ساخت در حالت های تک Single ، دوبل Duble

جنس هدها از آلومینیوم و استیل و باکالیت می باشد.

جنس لوله حفاظت کننده ( SUPPORT) از استیل 304 می باشد.

امکان استفاده از امکاناتی مانند فیتینگ، فلنچ روی لوله حفاظت کننده وجود دارد.

جنس غلاف سرامیکی از آلومینای %99/9 – %97 – %95 – %85 و … می باشد.

قابلیت استفاده از ترمینال سرامیکی و ترنسمیتر بنا به درخواست مصرف کننده را دارد.

قطر غلاف سرامیکی در قطرهای6,8,10,12,15,17,20,22,24,26 قابل ساخت می باشد.

بازه دمایی قابل استفاده با توجه به تایپ های سنسور از +800تا +1650 درجه سانتیگرادمی باشد.

طول غلاف سرامیکی و لوله محافظت کننده بنا به درخواست سفارش دهنده قابل ساخت خواهد بود.

ضخامت لگ های سنسوردر تایپ های R ,S ,B %30, %35, %50 می باشد و در تایپ های N ,K 3mm, 2mm, 1/5mm می باشد.

هد در مدل های KNE ورود به بخش قطعات , BUZ-H ورود به بخش قطعات , KSE ورود به بخش قطعات , KD ورود به بخش قطعات , MA ورود به بخش قطعات

مشخصات هد دار میله ای سرامیکی

قابل ساخت در تایپهای K, N, S, R, B

قابل ساخت در حالت های تک Single ، دوبل Duble

جنس هدها از آلومینیوم و استیل و باکالیت می باشد.

جنس لوله حفاظت کننده ( SUPPORT) از استیل 304 می باشد.

امکان استفاده از امکاناتی مانند فیتینگ، فلنچ روی لوله حفاظت کننده وجود دارد.

جنس غلاف سرامیکی از آلومینای %99/9 – %97 – %95 – %85 و … می باشد.

قابلیت استفاده از ترمینال سرامیکی و ترنسمیتر بنا به درخواست مصرف کننده را دارد.

قطر غلاف سرامیکی در قطرهای6,8,10,12,15,17,20,22,24,26 قابل ساخت می باشد.

بازه دمایی قابل استفاده با توجه به تایپ های سنسور از +800تا +1650 درجه سانتیگرادمی باشد.

طول غلاف سرامیکی و لوله محافظت کننده بنا به درخواست سفارش دهنده قابل ساخت خواهد بود.

ضخامت لگ های سنسوردر تایپ های R ,S ,B %30, %35, %50 می باشد و در تایپ های N ,K 3mm, 2mm, 1/5mm می باشد.

هد در مدل های KNE ورود به بخش قطعات , BUZ-H ورود به بخش قطعات , KSE ورود به بخش قطعات , KD ورود به بخش قطعات , MA ورود به بخش قطعات

مشخصات هد دار میله ای پلیتی

قابل ساخت در تایپهای K, J, E, N, T

جنس غلاف استنلس استیل 304، 316

جنس پلیت از استیل 304 می باشد.

قابل ساخت در حالت های تک Single ، دوبل Duble ، تریبل

از پلیت جهت نصب ترنسمیتر و یا ترمینال بر روی این نوع سنسور استفاده می شود.

سفارشات خاص

برخی محصولات بنا به سفارش مصرف کننده در شرایط خاص استفاده می شوندکه از مدل های متداول خارج می شوند.

این محصولات به صورت سفارشی طراحی و ساخته می شوند.

جهت مشاوره در ساخت این نوع سنسور ها با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

ترموکوپل های میله ای و سیمی , سایت سلیم گروپ , آریا صنعت سلیم

انواع تایپ های ترموکوپل

با ما در تماس باشید
021-88343851